Πιστοποιήσεις
Πιστοποιήσεις
Η παραγωγή και εμφιάλωση των αναψυκτικών γίνεται με τις πλέον εκσυγχρονισμένες μεθόδους και η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά HACCP και ISO 22000:2005